Çiftlik Hayvanları için Kanne Brottrunk®

Kanne Brottrunk® ürünlerini anlatabildiğimiz herkes bizimle çalışmak için can atıyor. Çünkü biz başından beri “İnsanlar için sağlıklı olan, hayvanlar için de sağlıklıdır” felsefesi ile hareket ediyoruz. Çiftlik ve tarlalarında ortaklaşa Kanne ürünlerin kullanan insanlar doğal döngü sebebiyle en üst düzeyde fayda ve işlevsellik kazanıyor. Doğanın döngüsünü yararımıza kullandığımızda hem karlılığımız hem de verimlilik artıyor.

Çiftlik ve tarlalarda Kanne Ürünlerinin kullanımı sonucunda ortamda oluşabilecek patojen, haşere ve zararlı sayısı ciddi oranda azalıyor. Bunun sonucunda hayvanlar ve bitkileri daha sağlıklı hale geliyor. Kanne Bio Fermentgetreide® flüssig für Tiere ve Kanne Bio Brottrunk® für Tiere sayesinde hayvanların mide ve bağırsak yapıları düzeliyor. Hayvanlar daha dirençli, sağlıklı bir metabolizmaya sahip oluyorlar, tabi bu durumda sağlıklı beslenen ve sağlıklı bir bağırsak mikroflorasına sahip hayvanlardan alınan gübredeki amonyum konsantrasyonunda da ciddi bir azalma oluyor ve daha kaliteli bir gübre yapısına sahip olunuyor. Kanne Ürünlerinin kullanan hayvanların gübrelerinde bulunan canlı Laktik Asit Bakterileri sayesinde, gübreyi kullandığınız tarım alanlarının kalitesi de artıyor. Bitkiler için de kullanılmasını önerdiğimiz Kanne Bio Brottrunk® für Planzen ve Kanne Bio Fermentgetreide®-flüssig für Planzen sayesinde hem gübre yönünden daha sağlıklı bir toprağa, hem de Kanne Ürünleri sayesinde sürdürülebilir bir toprak sahasına sahip olunuyor. Sağlıklı toprakta yetişen bitkiler daha sağlıklı ve verimli hale geliyor. Aynı şekilde bu bitkilerle beslenen hayvanlarınız daha kaliteli besin alıyor ve tüm çiftlik/tarım sahaları patojenlerden arınmış, kimyasal ilaca ihtiyacı olmayan bir döngüye giriyor. Kanne Ürünlerinin ortaklaşa kullanımı ile üst düzeyde verim alınıyor.

Yıllardır dünyada pek çok çiftçi her yıl daha az maliyetle daha verimli çiftlik ve tarım arazilerine sahip oluyor.