“Brottrunk” un böbrek sağlığına faydaları nelerdir?

Böbrek yetmezliği dünya çapında etkilenen bireyler üzerinde önemli bir etkisi olan küresel bir sağlık sorunudur. Probiyotiklerin böbrek sağlığına uygulanması dünyada çok yeni ortaya çıkan bir tıp alanıdır ve klinik çalışmalar halen sürmektedir.

Probiyotikler

Probiyotikler, tüketildikleri taktirde, insana fayda sağlayan mikroorganizmalardır. Dünya genelinde bu mikroorganizmalar içerisinde öne çıkan ve üzerine en çok araştırma yapılan “Lactobacillus”un en önemli bakteri grubu olarak yaygın bir görüş hakimdir. “Lactobacillus” grubuna mensup “Lactobacillus Reuteri” de “Brottrunk” un özünü oluşturur. Bu sayede “Brottrunk” probiyotik özellik gösterir ve sağlığınız için önemlidir.

İnsan vücudunda 100 trilyondan fazla sayıda ve 1800’den fazla türde mikroorganizma yaşamaktadır. Sağlıklı bir insanda bu mikrobiyota, hayatta kalmanız da dâhil olmak üzere birçok farklı görevde size yardımcı olur. Bağırsaklarınızda bu mikrobiyotanın 2/3’si yaşamaktadır. Birbirinden farklı türde iyi ve ya kötü mikroorganizmalar sizin fizyolojik ve mental sağlığınızda önemli rol oynarlar. Probiyotiklerin önemi ise burada ortaya çıkmaktadır. Probiyotik sözcüğü her ne kadar modern hayatla hayatımıza dâhil olmuş gibi gözükse de, tarihi Eski Mısır’a kadar dayanır. Ancak ilk “probiyotik” terimi olarak modern terminoloji ve tanımıyla 1974 yılında Parker tarafından kazandırılmıştır.

Probiyotiklerin bağırsaklarınıza yerleşerek sizlere çok farklı konularda fayda sağladığı istatistiksel olarak kanıtlanmıştır.

Probiyotikler & Böbrek

Bazı probiyotik mikroorganizmalar üre, ürik asit ve kreatini veya diğer toksinleri kendilerine besin olarak kullanabilirler. Zamanla yüklenmiş ve bozulmuş böbrek yapısı, bu zehirli atıkların kan dolaşımında birikmesine neden olabilir. Probiyotik tüketiminde mikroorganizmalar çoğalır ve daha büyük miktarlarda zararlı üremik toksinleri metabolize eder, toksik atıkları dolaylı olarak uzaklaştırır ve dışkı maddesi olarak elimine etmelerine yardımcı olur. Sonuç olarakta, bazı probiyotiklerin kullanımı sonucunda böbrekleriniz daha sağlıklı hale gelebilir.

Makaleler