Çiftçilikte Kanne Brottrunk

Kanne Brottrunk ürünlerinin hızlı nasıl çalıştığını anlatabilmek için ulaşabildiğimiz herkes, ürünlerimizi uygulanmasında bütünsel bir yaklaşım içinde olduklarında faydalarının en üst seviyeye çıktığını görüyor.
Brottrunk ürünleri, çiftlikte sürekli tekrarlanan döngünün bir parçası olduğunda her yerde sağlıklı ve karlılığı giderek artan bir çiftlik ortamı yaratacaktır.

Hayvancılıktan başlayarak, hayvanlar için Kanne Bio Fermentgetreide® flüssig für Tiere ve Kanne Bio Brottrunk® für Tiere ahır ve ağılları sterilize etmek ve hayvanları beslemek için kullanılır. Hayvan sağlığı üzerinde hemen olumlu bir etkiye sahip olmasının yanı sıra, ürünlerimiz, gelişmiş yem dönüşümü ve – bu avantajla doğrudan bağlantılı bir etki olarak – gübre içindeki amonyum konsantrasyonlarını azaltma gibi ek faydalar sunmaktadır.

Kanne Bio Fermentgetreide® flüssig für Tiere ile ahır ve ağılların sterilize edilmesi sıvı gübrenin laktobasil ile zenginleştirilmesini sağlar, akma kapasitesini yükseltir ve sineklerin veya patojenik mikropların gelişmesini sağlayan yüzer tabakaların sayısını azaltır.

Tarla üzerine dağıldığı zaman, bu şekilde muamele edilen sıvı gübre laktobasillerin toprağa girmesini sağlar, bu da bitki büyümesi üzerinde yararlı bir etkiye sahiptir ve toprak ortamını güçlendirir. Laktobasilde bulunan besinler, zararlı etkilere maruz kalma derecesini azaltarak, bitki için ideal olarak kullanılabilir.
Her yönden sağlıklı bir çiftlik ortamını garanti eden döngü, hayvanların gıda bitkilerinde besleyici bakterileri emeceği için bitkilerin ve toprağın Kanne Bio Brottrunk® für Planzen ile sürekli işlenmesiyle tamamlanır.

Deneyimler, bu prensibi faaliyetlerinde düzenli olarak uygulayan çiftçilerin düzenli olarak, yıldan yıla artan ve çiftliklerinde sağlıklı bir çevre sağlayan müteakip faydaları gördüklerini göstermiştir.